Про журнал

Науково-практичний журнал «Інтелектуальна власність в Україні» видається з 1998 року щомісяця.

Це видання для фахових дискусій щодо набуття, здійснення та захисту прав на винаходи, торговельні марки, твори літератури, науки, мистецтва, комерційну таємницю тощо.

Наша аудиторія — керівники та співробітники промислових підприємств, юридичних фірм, наукових та освітніх закладів, патентні повірені, та звісно, самі творці — винахідники, автори, виконавці.

Журнал «Інтелектуальна власність в Україні» видає ТОВ «АСпект-2003» — компанія, заснована колективом редакції, який готує випуски журналу.

Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ серія КВ №20779-10579 ПР від 24.07.2014 р.


Засновники:

 • ТОВ «АСпект -2003»
 • Всеукраїнська Асоціація представників у справах інтелектуальної власност (патентних повірених) — ВАПП

Редакційна колегія журналу:

 • Абдуліна І.В. — головний редактор, магістр інтелектуальної власності;
 • Андрощук Г.О. — заст. головного редактора з наукових питань, канд. екон. наук, проф.;
 • Боровик П.А. — заступник президента ВАПП;
 • Бутнік-Сіверський О.Б. — д-р екон. наук;
 • Васильєв О.В.- канд.тех наук;
 • Гандзюк Ю.М. — канд.тех. наук; доцент;
 • Дорошенко О.Ф. — канд. юрид. наук;
 • Капіца Ю.М. — канд. юрид. наук;
 • Красніков В.С. — президент ВАПП;
 • Орлюк О.П. — чл.-кор. НАПрН України, д-р юрид. наук;
 • Палиошвили И. — д-р Ph.D, магистр магистра по международному и сравнительному праву в Университете Джорджа Вашингтона;
 • Солощук М.Н. — проф. НТТУ “ХПІ” канд. техн. наук;
 • Сердюк Г.Н. — канд. техн. наук.;
 • Сосновський М.О. — керівник Всеукраїнської Ліги Авторів.

Редакція:

 • Абдуліна Ірина — головний редактор,
 • Андрощук Геннадій — заст. головного редактора з наукових питань,
 • Білостенко Владислава — бухгалтер,
 • Горнісевич Анатолій — заст. головного редактора з промислової власності,

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь