Патентні повірені мають намір звернутися до Укрпатенту щодо наказу № 197

Всеукраїнська асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) звертається до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» щодо перегляду строків введення в дію переліку платних послуг.
У зв’язку з прийняттям наказу Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – ДП «Укрпатент») №197 від 28 вересня 2017 року (далі - Наказ) були внесені зміни до Переліку платних послуг ДП «Укрпатент» (далі – «Перелік»).
Указаний наказ був опублікований на офіційному веб-сайті ДП «Укрпатент» 29 вересня 2017 року за наступним посиланням: http://www.uipv.org/ua/nakaz-197-28092017.
Наказом з 01 жовтня 2017 року були введені в дію зміни до Переліку, якими збільшено розмір оплати послуг та строки проведення прискореної експертизи знаків для товарів та послуг. Відповідно до положень Переліку клопотання замовника про надання послуги «встановлення строку проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг» (пункт 10.7) приймається Укрпатентом після спливу трьох місяців від встановленої дати подання заявки на відповідний знак для товарів і послуг. Звіт про виконання замовлених послуг (пункт 10.7) Укрпатент надсилає замовнику через три місяці від дати зарахування коштів на відповідний рахунок Укрпатенту.
Зазначені зміни розглянемо на прикладі проведення прискореної експертизи заявки на знак для товарів і послуг (словесне позначення) в одному класі МКТП:
Підстава  – Наказ ДП «Укрпатент» №152 від 30 липня 2015 року, Наказ ДП «Укрпатент» №197 від 28 вересня 2017 року.
Послуга  – Проведення прискореної експертизи заявки після спливу 6 місяців, якщо не проводився пошук; Проведення прискореної експертизи заявки на ТМ відразу після подання заявки на знак, якщо не проводився пошук; Надання послуг про встановлення терміну проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. 
Розмір оплати послуги 2610 грн. 00 коп.4828 грн. 50 коп. 5220 грн. 00 коп. відповідно.
Строк отримання свідоцтва на знак з моменту подання заявки 8-9 місяців, 4-5 місяців, 7-8місяців.
Строк отримання свідоцтва на знак без замовлення послуг по прискореній експертизі заявки складає в середньому 18-20 місяців.
Звертаємо Вашу увагу на те, що передбачена Наказом послуга «встановлення терміну проведення експертизи заявки на ТМ» є дорожчою у 2 рази порівняно з послугою проведення прискореної експертизи заявки після спливу 6 місяців. При цьому у разі замовлення такої послуги після спливу 6 місяців, строк отримання свідоцтва збільшиться на 2 місяці. Проведення «прискореної експертизи заявки на ТМ відразу після подання заявки на знак» стала дорожчою на 10-15% та довшою на 3-4 місяці.
Указані зміни безпосередньо впливають на зобов’язання патентних повірених перед своїми клієнтами, які розраховували на отримання послуг за цінами та в строки, зазначені вище.
Звертаємо Вашу увагу також на те, що відносини клієнта та патентного повіреного будуються таким чином, що представник у справах інтелектуальної власності інформує клієнта про будь-які зміни щодо вартості та строків проведення реєстрації заздалегідь для належного планування клієнтами витрат та подальших кроків щодо введення господарської діяльності.
Нова редакція Переліку викликала широкий резонанс серед патентних повірених у зв’язку з тим, що між публікацією вищезазначеного наказу та введенням його в дію минуло менше одного робочого дня, а можливості попередити своїх клієнтів про вищезазначені зміни у членів Всеукраїнської асоціації представників у справах інтелектуальної власності не було.
Вважаємо, що вказані зміни були введенні в дію ДП «Укрпатент» передчасно.
У зв’язку з вищезазначеним, Всеукраїнська асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) закликає ДП «Укрпатент» переглянути строки набрання чинності Наказу та встановити строк введення його в дію з 01 січня 2018 року.
 

Поділитися

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь