НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

3 жовтня 2017 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі  – Закон). Цим документом передбачається зміна діючих та внесення нових положень до деяких процесуальних кодексів України. 

Однією з основних новел Закону є визначення Верховного Суду як єдиної касаційної інстанції в Україні, передбачення нового порядку розгляду справ цим судом.  

Законом, зокрема, нормативно закріплюються особливості дії так званого «електронного суду». Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватись до суду, а процесуальні дії вчинятись учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 

Також серед нововведень у процесуальних кодексах можна знайти положення про можливість залучення експерта з питань права – особи, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом. 

Нова редакція Господарського процесуального кодексу передбачає, що у системі господарського судочинства діятиме Вищий суд з питань інтелектуальної власності. 

Відповідно до пункту 1 Прикінцевих і перехідних положень Закон набирає чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його Пленуму відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що опублікований на веб-порталі судової влади та у газеті «Голос України». Проте для деяких норм Закону передбачено інший порядок набуття чинності. Всі винятки визначені у Прикінцевих та перехідних положеннях.

Поділитися

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь